Om Racura

Om Racura

Racura är ledande inom mobila enheter för desinficering med hjälp av UVC-strålning. Vi arbetar i ett tätt samarbete med det brittiska bolaget Finsen. Vår grundtanke är att hjälpa sjukvården att minska de vårdrelaterade infektionerna, som idag uppgår till ca 22 000 fall per år till en kostnad av ca 6,5 miljarder kronor.

 

Utöver detta tillkommer 1 500 dödsfall årligen som kan härledas till någon form av vårdrelaterad infektion. Vi vill med hjälp av effektiv teknik ändra sjukhusens arbetssätt beträffande desinficering och på så vis minska vårdrelaterade infektioner. Detta innebär ett större förebyggande arbete, men även en betydligt mer effektiv arbetsmetodik vid utbrott av smittsamma infektioner.

 

Racura AB bildades 2015 och har sedan starten samarbetat med brännskadecentrum vid akademiska sjukhuset i Uppsala. Under dessa år har våra produkter effektivt minskat enhetens problem med återkommande infektioner. I dag är vår portabla rumsdesinficeringsenhet ett fast inslag i deras desinficeringsmetoder. Utöver mer än 3års praktisk erfarenhet finns även vetenskapliga studier som påvisar och vidimerar UVC som en mycket effektiv metod för minska vårdletareade infektioner inom vården.

 

Vi skapar tjänster utefter ert behov tillsammans med er. Vi leverera en helhetslösning med service, support och utbildning.

Vi på Racura

RACURA AB

Disinfection

 

Ledande på den nordiska marknaden inom smart desinficeringsteknik med hjälp av UVC-strålning.

Racura AB

 

     Bönavägen 227, Gävle

     info@racura.se

     0770 - 17 17 33

© Copyright. All Rights Reserved.