Våra produkter

Våra produkter

Thor UVC läser automatiskt av rummet och dess interiör med en laserradar och beräknar därefter desinficeringscykel utefter en 3D modell av rummet. Den tar även hänsyn till interiörer och eleverar sig upp till 2,25m för att minimera skuggade områden. Med sina 24st 90W lysrör bestrålar den därefter rummet och reducerar samtliga patogener med en effektivitet på 99.999%, även i skuggade områden. 

 

Thor styrs med en medhavd surfplatta och kräver ingen utbildning eller förberedelser av rummet. Ett normalstort vårdrum tar ca 35min att desinficera. Rummet kan direkt efter utförd desinficering beträdas. Vidimerade studier och praktisk erfarenhet finns både från Sverige och länder såsom England, USA, Holland, Polen, Ungern etc.

 

Thor UVC

 

Portabel rumsdesinficerignsenhet

 

Övriga produkter

Nanoclave cabinet

Desinficeringsskåp

Nanoclave Cabinet desinficerar föremål på bara 30sek. Eftersom föremålet bestrålas i rumstemperatur kan elektronisk och övriga känsliga föremål desinficeras i skåpet.

 

Nanoclave cabinet är vetenskapligt vidimerad med en effektiviet av 99.9999% reducering av samtliga patogener.

 

Läs mer

 

Specialkonstruktioner

Enligt egna önskemål

Vi kan även konstruera speciallösningar för desinficering direkt i produktionslinjer. Exempelvis för livsmedel eller andra material där desinficering av slutprodukten är av vikt.

 

 

 

RACURA AB

Disinfection

 

Ledande på den nordiska marknaden inom smart desinficeringsteknik med hjälp av UVC-strålning.

Racura AB

 

     Bönavägen 227, Gävle

     info@racura.se

     0770 - 17 17 33

© Copyright. All Rights Reserved.