teknik & studier

Teknik & vetenskapliga publikationer

UVC som desinficeringsmetod

Ersätter UVC all städning?

UVC kan användas för att ersätta all form av desinficering av rummet. Rummet städas vanligt för att sedan desinficeras. Många väljer att använda Tru-D som ett komplement till deras befintlig städ- och desinficeringsrutiner.

 

Hur lång tid tar det att desinficera med UVC?

Detta är beroende på rummets storlek och utformning. Snittiden vid en vanlig desinficeringscykel är ca 30min.

 

Hur effektiv är UVC?

UVC reducerar alla mikroorganismer upp till 99.9999%. Även i skuggade områden påvisar oberoende studier en effektivitet upp till 99.995%.

 

Hur står sig UVC jämfört med traditionell manuell desinficering med kemiska preparat?

Ni uppnår en betydligt högre verkningsgrad med UVC. Vidimerade studier påvisar att manuell kemisk bearbetning har en effekt på ca 50% reducering av smittade kontaktytor. Dessutom då människor är iblandade är resultatet väldigt beroende på personen ifråga. Hur noga personen än är kommer vissa ytor att desinficeras sämre. Med UVC får ni ett jämnt resultat i hela rummet med en väldigt hög effektivitetsgrad. Utöver detta slipper personalen använda kemiska preparat.

 

Desinficera med UV-C ljus är ingen ny teknik, vad gör denna produkt unik?

Att desinficera med UV-C är i sig ingenting nytt, denna teknik har läge varit känt. Det som gör våra produkter unika är dels utvecklingen av våglängden på ljuset. Våra enheter har en våglängd på UV-C ljuset som mest effektivt dödar mikroorganismen. Tidigare UV-C enheter hade även problem med att ozon bildades i samband med att enheten användes. Våra produkter bildar enbart ozon i uppstarten, detta oskadliggörs därefter då lamporna når sin fulla effekt. Således blir ingen ozon kvar. Utöver detta har våra enheter en förmåga att läsa av rummets utformning. Dessa sensorer läser kontinuerligt av rummet och analyserar reflektion av UV-C ljus. Enheten beräknar därefter desinficeringscykeln från rummets mest skuggade parti. När enheten bestrålat denna del av rummet med en dödlig dos slår den av sig automatiskt.

 

Var används enheten idag?

Våra produkter används av brännskadecentrum vid akademiska sjukhuset i Uppsala sedan våren 2015. UVC används även dagligen av flera stora universitetssjukhus ibland annat USA och Storbritannien. UVChar även använts i Liberia i kampen mot ebola.

 

Är UVC en kostsam investering?

Även fast den initiala kostnaden för enheten kan vara stor så beräknas kostnaden för att desinficera ett rum till ca 50kr inklusive personalkostnad. Detta gör att UVC är ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Med tanke på att den totala kostnaden för vårdrelaterade infektioner beräknas kosta den svenska sjukvården ca 6,5 miljarder årligen så finns det stora summor att spara.

Hur påverkar UVC-strålning miljö och människor?

Personer skall inte vistas i rummet samtidigt som enheten är igång, strålningen kan ge hudrodnad och skada ögonen. Man bör även ta ut eventuella växter ur rummet. Strålningen passerar inte glas och har ingen påverkan på interiör och utrustning. Enheten ger inga utsläpp och är ett miljövänligt alternativ jämfört med traditionella kemiska produkter. Det krävs ingen vädring efteråt och rummet kan omedelbart beträdas efter användning.

 

Hur kan "ljuset" från enheten nå in i skuggade områden?

Enhetens blåa sken är enbart till för att man skall se att enheten är igång. UVC-strålningen är inte synlig och det är strålningen som slår sönder patogenernas DNA och RNA. Denna strålning studsar på ytorna och når därför ned bakom föremål. Dock kan inte strålningen tränga igenom exempelvis stängda lådor.

 

Kräver enheten någon utbildning för att hantera?

Enheten är enkel och använda och kräver enbart en kort genomgång. Enheten är helautomatiserad och styrs genom en medföljande styrenhet.

 

Är UVC godkänd att använda inom den svenska sjukvården?

Enheterna är ej klassificerad som medicinteknisk utrustning och är både CE-certifierad och godkänd ur strålningssynpunkt för att användas inom sjukvården.

 

Vilka studier har genomförts med UVC?

UVC är noga vetenskapligt testat. B la har studier genomförts med det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, och Duke University. Studier är gjorda både i skarp miljö och under arrangerade studier. Dessa studier kan du hitta under fliken material. Det har även genomförts studier i England vid Nottingham University hospital. Även akademiska sjukhuset i Uppsala har under 2016 genomfört studier som vidimerar tidigare utförda studier.

 

Hur länge håller lysrören i enheten?

Lysrören har en brinntid på ca 9000h, vid normal användning håller de i ca 3-5år. Det finns heltäckande serviceavtal som kan tecknas vid köp, då kommer vår tekniker ut och kontrollerar enheten varje kvartal och byter kostnadsfritt eventuella lysrör som gått sönder.

 

Hur länge håller enheten?

Beräknad livslängd på enheten är 10år, förutsatt att service utförs på enheten.

 

Vetenskapliga publikationer

Brännskadecentrum

Akademiska sjukhuset Uppsala

Den enda vetenskapliga studien som är genomförd i Sverige på akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien är genom genom att man placerat ut petriskålar med ett tygstycke doppat i bakterielösning. Trots att UVC ej rekommenderas att användas på tyg skedde en reducering med 99.5%.

 

 

 

Ta del av studien här

 

Duke University och amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, har under 28 månader genomfört en studie som omfattar 9 olika sjukhus, 311407 patienter och 606828 patientdygn. Under studien har 4 olika metoder beträffande desinficering använts, varje metod har använts i 7månader.

 

 

 

Ta del av studien här

 

Första studien utförd i Storbritannien för att utvärdera Tru-D i följande kategorier, användarvänlighet, tidsåtgång för att desinficera rum samt mikrobiologisk effekt på patogenerna MRSA, VRE, MRA och Aspergillus. Användaren uppgav att enheten var enkel och snabb att använda. Resultatet beträffande effektiviteten påvisade en effektivitet på 99,99% reducering.

 

Ta del av studien här

 

RACURA AB

Disinfection

 

Ledande på den nordiska marknaden inom smart desinficeringsteknik med hjälp av UVC-strålning.

Racura AB

 

     Bönavägen 227, Gävle

     info@racura.se

     0770 - 17 17 33

© Copyright. All Rights Reserved.